Proiect POCU 122607 ,, Creare si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si a excluziuni sociale